1: Genezing van de verlamde

Als Jezus naar de hemel is gegaan, komen de mensen die in Hem geloven heel vaak samen. Ze willen God prijzen en leven zoals Jezus hen dat heeft geleerd. Petrus en Johannes laten andere mensen iets zien van de kracht en liefde van God als ze  in de naam van Jezus een verlamde man genezen. Focus in de vertelling op de liefde en kracht van God die de leerlingen mogen uitdelen.

In de periode na Hemelvaart en Pinksteren, rond 33 na Christus, groeit het aantal mensen dat in Jezus gaat geloven hard.

Wanneer kreeg jij precies wat je nodig had?

Je denkt soms iets nodig te hebben, maar je krijgt iets anders. Je krijgt iets wat je niet verwacht, maar wat precies is wat je nodig hebt. Herkennen de kinderen dat? 

Lijn van de vertelling:

  • De eerste gemeente deelt alles  – Nadat Jezus terug is gegaan naar de hemel en de Heilige Geest is uitgestort, gaan de mensen die in Jezus geloven net als de Joden vaak naar de tempel om te bidden en God te prijzen. Ze komen ook bij elkaar thuis. Ze delen alles met elkaar en eten samen. Ze verkopen allerlei spullen en het geld dat ze daarmee verdienen, geven ze aan arme mensen. De mensen die Jezus nog niet kennen, zijn onder de indruk van hun liefde. Daardoor komen veel mensen tot geloof in Jezus.
  • Een bedelaar zit bij de tempel – Op een dag gaan Petrus en Johannes weer naar de tempel om te bidden. Bij de poort zit een bedelaar. Hij kan niet lopen en daardoor niet werken. Hij is al vanaf zijn geboorte verlamd en elke dag brengen anderen hem naar de poort. Daar vraagt hij om geld aan de bezoekers van de tempel. Hij bedelt ook bij Petrus en Johannes.
  • Petrus geeft de man geen geld – Petrus vraagt de bedelaar om hem aan te kijken. Dat is voor de verlamde man wel bijzonder, want de meeste mensen geven geld zonder hem echt aan te kijken. Hij hoopt dan ook dat hij flink wat geld krijgt van deze man. Maar Petrus zegt dat hij geen geld heeft voor hem. Wat een teleurstelling!
  • Petrus geeft wel genezing – Petrus zegt dat hij iets anders voor hem heeft. Wat zou dat zijn? Lekker eten misschien? ‘In de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop!’ Petrus pakt hem bij zijn hand en trekt hem overeind. En ineens voelt de man zijn voeten en enkels stevig worden en kan hij staan! Hij kan zelfs lopen en springen!
  • Verbazing bij de omstanders – De bedelaar is zo gelukkig! Hij prijst God en gaat samen met Petrus en Johannes de tempel binnen. De mensen die hen zien zijn verbaasd. ‘Dat is toch die verlamde man die altijd bij de poort zat? Hoe kan hij nu ineens lopen!?’
  • Toespraak van Petrus – Dan begint Petrus de mensen uit te leggen hoe de bedelaar genezen is. ‘Dit hebben wij niet zelf gedaan hoor. Deze man is niet genezen omdat wij superkrachten hebben of supergelovig zijn. Hij is genezen in de naam van Jezus. Dezelfde Jezus die jullie hebben laten doden maar die door God weer levend is gemaakt. Geloof allemaal in Hem!’

Wat is het mooiste dat jij aan iemand anders kunt geven?

Zing een lied, bijvoorbeeld Psalm 118,  Jezus is zijn naam of Samen in de naam van Jezus.

  • Eerste gemeente In de eerste gemeente gaan de christenen naar de tempel  om daar samen te bidden en God te prijzen met alle andere gelovigen. Ook kunnen ze hier luisteren naar het onderwijs van de apostelen uit de Schriften. Omdat het niet mogelijk is om met zoveel mensen tegelijk avondmaal te vieren (het brood breken), doen ze dat in kleinere groepen in de huizen van de rijke gelovigen, hierdoor wordt er ook in fysieke behoeften van de arme gelovigen voorzien.  

Image 1: De man die eerst verlamd was loopt, God prijzend, met Petrus en Johannes de tempel in.