2: Toespraak Petrus en ondervraging

Petrus en Johannes worden opgepakt omdat ze de verlamde man hebben genezen. Ze grijpen deze gelegenheid aan om te getuigen van de naam van Jezus die redding biedt aan alle mensen, zelfs in de rechtszaal getuigen ze hiervan. Focus er in de vertelling op dat Petrus en Johannes door de kracht van de Heilige Geest over Jezus kunnen blijven vertellen.

Na de genezing van de verlamde man worden Petrus en Johannes direct opgepakt en ondervraagd. Dit speelt ongeveer 33 na Christus.

Wat is de laatste keer dat iemand tegen jou zei dat je je mond moest houden? Hoe vond je dat?

Lijn van de vertelling:

  • Petrus en Johannes worden opgepakt Na de genezing van de verlamde man gaan Petrus en Johannes naar de tempel. Ze vertellen over God en dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ineens komen er priesters, geleerden en een bewaker om hen te arresteren. Zij geloven niet dat Jezus de zoon van God is en willen niet dat de mensen bij de tempel over Hem horen. Ze brengen Petrus en Johannes naar de gevangenis. Toch gaan veel mensen die naar Petrus en Johannes hebben geluisterd in Jezus geloven.
  • De leiders stellen vragen – Petrus en Johannes zitten een nacht in de gevangenis en worden dan naar de belangrijke Joodse leiders gebracht. Ze hebben de verlamde man ook op laten halen. Ze willen precies weten hoe de man is genezen en vragen: Door welke kracht of in welke naam hebben jullie die man genezen?
  • Petrus legt het uit: we genezen in de naam van Jezus – Petrus merkt dat de Heilige Geest hem helpt om te vertellen dat hij en Johannes de verlamde man hebben genezen in de naam van Jezus. Dat is spannend om te zeggen, want hij weet dat deze Joodse leiders niet in Jezus geloven als de zoon van God. Petrus durft nog meer te zeggen door de Heilige Geest: Ik heb het over dezelfde Jezus die jullie hebben laten kruisigen, maar die God weer levend heeft gemaakt. Jezus is echt de zoon van God. Alleen in zijn naam vind je redding!
  • De leiders verbieden Petrus en Johannes over Jezus te praten – De Joodse leiders weten niet wat ze moeten zeggen. De verlamde man staat erbij, dus ze kunnen niet zeggen dat Petrus en Johannes liegen. Ze durven hen ook geen straf te geven, omdat zoveel mensen enthousiast zijn over het wonder van de genezing. Daarom geven ze een waarschuwing. Petrus en Johannes mogen de naam van Jezus niet meer noemen.
  • Petrus en Johannes  blijven over Jezus vertellen – Petrus en Johannes zeggen meteen: Daar kunnen we niet naar luisteren! We moeten doen wat God van ons vraagt. En God heeft hen gevraagd om iedereen te vertellen over Jezus. De leiders waarschuwen hen nog een keer: Hou je mond over die Jezus! Daarna laten ze Petrus en Johannes vrij.
  • De Heilige Geest helpt de gelovigen om zonder angst over Jezus te vertellen – Petrus en Johannes gaan naar de andere volgelingen van Jezus. Samen bidden ze of God hen wil helpen om zonder angst de naam van Jezus te blijven noemen. Na dit gebed merken ze allemaal dat de Heilige Geest bij hen is. Ze durven allemaal zonder angst over Jezus te vertellen.

Wanneer kreeg jij een beetje extra kracht om iets moeilijks te doen?

 Petrus en Johannes zullen best wel bang zijn geweest in de gevangenis. Maar ze merkten dat God hen door de Heilige Geest kracht gaf om te blijven vertellen over Jezus.

Zing een lied, bijvoorbeeld Psalm 118,  Jezus is zijn naam of Samen in de naam van Jezus.

  • Door welke kracht of naam De Joodse leiders willen weten wie de opdrachtgever is van het nieuws dat Petrus en Johannes verspreiden.

Image 1: Petrus vertelt de omstanders dat de verlamde man is genezen door de kracht van Jezus.