3: Ananias en Saffira

In de eerste gemeente ontstonden hele mooie initiatieven. Er waren veel mensen die hun bezittingen verkochten en het geld daarvan aan de leiders van de gemeente gaven. Ananias en Safira vinden dit ook mooi, maar ze vinden het ook wel moeilijk om al het geld aan de leiders te geven. Ze besluiten daarom een deel voor hunzelf te houden. Dat is niet erg. Maar wat wel erg is dat ze hierover liegen en denken God voor de gek te kunnen houden. Daarom worden ze allebei gestraft. Focus in de vertelling op het belang van eerlijk zijn tegen God.

Na Pinksteren groeit het aantal gelovigen hard, rond 33 na Christus.

Als iedereen in jouw klas praat over iets wat jij niet kent, wat voel je dan?

Praat er met elkaar over hoe belangrijk het is om erbij te horen.

Lijn van de vertelling:

  • Eerste volgelingen leven in liefde De eerste volgelingen van Jezus ontdekken samen hoe ze kunnen leven zoals Jezus dat voordeed. Ze willen hun liefde voor Jezus uitdelen aan elkaar. Omdat Jezus het belangrijk vindt dat er voor de armen en zieken gezorgd wordt, doen zij dat ook. Doordat ze in de eerste gemeente goed voor elkaar zorgen, komen er steeds meer mensen tot geloof.
  • Barnabas als voorbeeld: hij verkoopt een stuk land en geeft het geld aan de apostelen – Gelovigen die een huis of een stuk land hebben, verkopen dat. Ze geven het geld dat ze daarvoor krijgen aan de apostelen. Die geven dat weer aan de arme mensen. Josef bijvoorbeeld verkoopt zijn land en geeft het geld aan de apostelen. Josef staat bekend als een goede man, de apostelen geven hemde bijnaam Barnabas. Dat betekent ‘iemand die mensen troost’.
  • Ananias verkoopt ook een stuk grond – Ananias heeft ook een stuk grond en verkoopt dat. Hij krijgt er veel geld voor. Ananias spreekt met zijn vrouw Saffira af dat ze een deel van het geld voor zichzelf houden. Ze spreken ook samen af dat ze als ze het andere deel aan de apostelen geven, zullen doen of het al het geld is.
  • Ananias liegt tegen God – Als Ananias het geld komt brengen, vertelt de Heilige Geest aan Petrus dat Ananias liegt. Petrus vindt dit erg verdrietig, hij vraagt aan Ananias waarom hij liegt: Ananias, je had dat stuk grond helemaal niet hoeven verkopen en je best geld voor jezelf mogen houden. Maar nu heb je gelogen tegen God! Als Ananias hoort wat Petrus zegt, valt hij dood neer. De mensen die erbij staan, schrikken enorm.
  • Saffira liegt ook – Een paar uur later komt Saffira bij de apostelen. Als ze binnenkomt vraagt Petrus haar: Hebben jullie het stuk grond voor dít bedrag verkocht? Safira knikt, want dat had ze met Ananias afgesproken. Petrus zegt: Door jullie leugens gaan jullie in tegen de Geest van Jezus. Kijk, degenen die je man begraven hebben, staan voor de deur en ze zullen ook jou naar het graf brengen. Ook Saffira valt dood neer.
  • Eerlijk zijn naar God – God vindt het fijn als mensen voor elkaar zorgen. Het is mooi dat ze zo iets van de liefde van God laten zien. Als dat niet altijd lukt, is dat niet erg. Dan mag je daar gewoon eerlijk over zijn naar God toe en naar de mensen om je heen. Eerlijk zijn zorgt ervoor dat er niks tussen jou en God of tussen jou en andere mensen in staat.

Wanneer vertelde jij een keer niet helemaal de waarheid? Kun je uitleggen waarom je dat deed?  

Zing een lied, bijvoorbeeld Psalm 118,  Jezus is zijn naam of Samen in de naam van Jezus.

  • Beheer van het geld - Het geld dat de mensen ontvangen, door het verkopen van hun bezittingen gaven ze  aan de apostelen. De apostelen hielden het overzicht wie er wat nodig had en zorgden dat niemand tekort kwam.
  • Meteen begraven – In een land als Israël is een snelle begrafenis noodzakelijk, omdat het klimaat warm is.  Als iemand sterft, worden de ogen gesloten, het lichaam gewassen en in stroken linnen gewikkeld.

Image 1: Ananias en Saffira houden een deel van het geld voor zichzelf.
Image 2: Ananias valt na zijn bedrog dood neer.
Image 3: Saffira komt binnen.
Image 4: Ook Saffira valt na haar leugen dood neer.