Introductie Print

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

(vervallen)

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • kunnen de leerlingen vertellen hoe Jezus verraden wordt door  Judas;
  • kunnen de leerlingen vertellen waarom Jezus gekruisigd wordt;
  • weten de leerlingen wat de woorden betekenen uit de Apostolische geloofsbelijdenis: Die geleden heeft onder Pontius Pilatus;
  • kunnen de leerlingen vertellen wat er gebeurt aan het kruis;
  • kunnen de leerlingen vertellen hoe Jezus begraven wordt.

Zing een lied, bijvoorbeeld Jezus, leven van mijn leven of Weet je dat de lente komt.