1: Getsemane en de gevangenneming

Een bende neemt Jezus gevangen. Petrus sluipt er achteraan en zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Focus er bij de vertelling op dat de leerlingen Jezus alleen laten. Jezus is bang, maar toch niet helemaal alleen.

Na het Pesachmaal op donderdag gaat Jezus met zijn vrienden naar de tuin van Getsemane. Daar wordt hij gevangengenomen

Wanneer voel jij je heel alleen?

Lijn van de vertelling

 • Jezus vertelt nog een keer: het gaat nu gebeuren – Na het Pesachmaal staat Jezus op. Hij waarschuwt de leerlingen nog een keer: ‘Weet je dat in de bijbel staat: De mensen behandelen hem als misdadiger? Dat gaat over mij. Het gaat nu gebeuren.’ De leerlingen laten twee zwaarden zien aan Jezus. Die nemen ze mee.
 • Jezus gaat met zijn leerlingen naar de Olijfberg – Jezus gaat de stad uit. Hij gaat naar de Olijfberg, zoals altijd. De leerlingen gaan mee. Op de berg zegt Jezus tegen hen: ‘Bid God om kracht’.
 • Jezus bidt – Jezus loopt zelf een stukje verder en gaat bidden. Hij bidt: ‘Vader, wilt u dit zware lijden bij me weghouden. Maar ik zal doen wat u wilt.’ Jezus is bang. Hij zweet zo erg dat hij bloed zweet. Dan komt er een engel om Jezus kracht te geven.
 • De leerlingen slapen – Als Jezus klaar is met bidden, loopt hij terug naar de leerlingen. Ze slapen (vermoeid door verdriet). Jezus maakt hen wakker. Hij zegt: ‘Waarom slapen jullie? Bid om kracht, bid dat je het goede kiest’.
 • Judas kust Jezus – Op dat moment komt er een bende mannen aan. Judas loopt voorop. Hij groet Jezus met een kus. Jezus zegt: ‘Judas, verraad je me met een kus?’
 • Jezus geneest het oor – Dan snappen de leerlingen het: nu gaat het gebeuren! Eén van hen pakt een van de zwaarden. Hij slaat het oor van een knecht eraf. Maar Jezus zegt: ‘Stop, genoeg.’ Hij pakt het oor en maakt de knecht weer beter.
 • De bende neemt Jezus gevangen – Tegen de groep mannen zegt hij verdrietig: ‘Ik was elke dag in de tempel, maar nu komen jullie hier met zwaarden, alsof ik gevaarlijk ben. Jullie hebben hierop gewacht’. Dan neemt de bende Jezus gevangen. De leerlingen vluchten weg.
 • Petrus zegt dat hij Jezus niet kent – Petrus sluipt op een afstand achter de bende aan. Ze brengen Jezus naar de hogepriester. Petrus gaat bij het vuur op de binnenplaats staan. Een meisje dat er werkt, ziet hem. Ze zegt: ‘Die man was ook bij Jezus’. Maar Petrus zegt: ‘Ik ken hem niet eens!’ Even later zegt iemand anders hetzelfde en een uur later nog eens. Maar Petrus liegt elke keer. Terwijl hij het voor de derde keer zegt, kraait er een haan.
 • Jezus kan het alleen – Dan weet Petrus weer wat Jezus die middag tegen hem heeft gezegd: ‘Je zult vannacht drie keer zeggen dat je mij niet kent.’ Dan loopt Petrus weg. Hij huilt. Jezus wist al wat er zou gebeuren en dat zijn vrienden hem in de steek zouden laten. Het is moeilijk, maar Jezus kan het alleen. Hiervoor is hij naar de aarde gekomen!

Wat doet Jezus als hij heel alleen is?

Jezus bidt. Zijn vrienden laten hem in de steek. God is bij hem, hij stuurt een engel om Jezus kracht te geven.

Zing een lied, bijvoorbeeld Jezus, leven van mijn leven of Zie hoe Jezus daar loopt.

 • Jezus voorspelt dat Petrus hem in de steek zal laten – In Lucas 22:33 en 34 voorspelt Jezus dat Petrus hem in de steek zal laten. Petrus zegt dat hij bereid is Jezus overal te volgen, ook in de gevangenis of de dood. Jezus weet dat Petrus voor de haan kraait drie keer zal zeggen dat hij Jezus niet kent.
 • Judas kust Jezus – In het Midden-Oosten is kussen gewoner dan bij ons. Kinderen in Joodse families kussen oudere mensen meestal op de hand of op de baard. Vaders en echtgenoten kussen hun kinderen en vrouwen op het voorhoofd. Leerlingen geven hun meesters gewoonlijk geen kus op het gezicht, zoals Judas met Jezus doet, maar op de rechterhand als teken van eerbied en respect.
 • Huis van de hogepriester – Het huis of paleis van de hogepriester heeft een binnenplaats. Aan vier kanten staan gebouwen. Het binnenplein is meestal betegeld. Om naar binnen te gaan, moet je door een zware deur. In koude nachten worden er op het binnenplein vuren aangelegd. Petrus is op de binnenplaats samen met tempelbewakers, knechten, dienstmeisjes van de hogepriester. Jezus is waarschijnlijk in één van de open kamers die uitzicht geven op de binnenplaats, want Hij kan Petrus zien en horen.

Image 1: Jezus bidt in de tuin van Getsemane, de leerlingen vallen in slaap.