Dag 2: Verschijning aan Tomas Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht

Jezus komt bij zijn vrienden. Focus in de vertelling op de belijdenis van Tomas. Tomas gelooft niet dat de zoon van God kon sterven. Pas als hij Jezus ziet, gelooft hij.

Tijdlijn

Op de derde dag na het sterven staat Jezus op uit het graf. Een week later ziet Tomas Jezus voor het eerst.

Extra informatie

  • Heilige Geest – De eerste keer dat Jezus bij de leerlingen is, blaast hij over hen. Zo ontvangen ze de heilige Geest (Johannes 20:22). De leerlingen van Jezus mogen dan in de naam van God vergeving aanbieden. Dat zijn nog eens bevrijdende woorden om naar de mensen om je heen uit te spreken: je zonden zijn je vergeven!
  • Jezus laat de wonden zien – Jezus laat de wonden in zijn handen en zij zien. Dit zijn de tekenen van zijn lijden aan het kruis. Daarmee laat hij zien dat hij dezelfde is, terwijl Hij toch anders is. Ook zijn verheerlijkt lichaam toont de sporen van Zijn wonden.
  • Geen verwijt – Jezus verwijt Tomas niet dat hij er niet bij is op de eerste Paasdag.
  • Veel meer wonderen – Johannes vertelt aan het slot van hoofdstuk 20 dat Jezus nog veel meer wonderen heeft gedaan, te veel om op te schrijven. Johannes vindt dit belangrijk om te vertellen, omdat de leerlingen daar ooggetuigen van waren. Hun getuigenissen zijn waarachtig: ze hebben het allemaal zelf gezien en gehoord.

Lijn van de vertelling:

  • Jezus komt bij de leerlingen – Tien van de vrienden (Judas en Tomas zijn er niet bij) zijn ’s avonds bij elkaar. Ze zijn bang voor de priesters en hun soldaten. Daarom hebben ze de deur op slot gedaan. Ineens staat Jezus tussen hen in. Hij zegt: ‘Ik wens jullie vrede’. Daarna laat hij de wonden aan zijn handen zien en aan zijn zij. Net zoals hij kwam, is Jezus ook opeens weer weg.
  • Wij hebben de Heer gezien – Meteen als de vrienden Tomas zien, vertellen ze hem over Jezus, ‘Wij hebben de Heer gezien!’ En: ‘We hebben de wonden gezien in zijn handen en zijn zij’. Maar Tomas gelooft het niet. Hij denkt: De zoon van God kan niet sterven, dus Jezus kan niet de Messias zijn! Hij zegt: ‘Ik wil eerst de wonden van de spijkers zien en voelen met mijn vinger. En ik wil met mijn hand zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet!’
  • Jezus komt weer bij de leerlingen – Een week later zijn de leerlingen weer bij elkaar. Nu is Tomas er ook bij. De deur is weer op slot. Opeens is Jezus er weer. Hij zegt: ‘Ik wens jullie vrede’.
  • Tomas gelooft – Daarna zegt hij tegen Tomas: ‘Kom, voel met je vinger aan mijn handen en met je hand aan mij zij! Dan zul je het geloven.’ Als Tomas Jezus ziet, begrijpt hij dat het sterven bij Gods plan hoorde. Hij had het plan dus niet begrepen. Hij zegt: ‘U ben mijn Heer en mijn God’. Jezus zegt: ‘Tomas, jij gelooft in mij omdat je mij ziet. Vanaf nu zullen mensen in mij geloven zonder dat ze mij zien. En God zal hen gelukkig maken’. 
  • De vrienden vertellen – De vrienden hebben alles van Jezus meegemaakt. Zij waren ooggetuigen, van zijn leven, zijn sterven en ook van de opstanding. Daarover mogen zij vertellen. Want iedereen die in Jezus gelooft, krijgt eeuwig leven.

Wanneer had jij iets niet helemaal begrepen, bijvoorbeeld een opdracht bij gym of een moeilijk woord? Wat voelde je toen je erachter kwam dat je het verkeerd had begrepen?

Wat vind je ervan dat Tomas het eerst niet begreep? Hoe denk je dat Tomas zich voelde toen hij het wel begreep?