Dag 3: Bij het meer van Tiberias Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht

Petrus zegt drie keer dat hij van Jezus houdt. Nu mag hij weer een vriend van Jezus zijn. Focus op het herstel van de relatie tussen Jezus en Petrus.

Tijdlijn

Op de derde dag na het sterven staat Jezus op uit het graf. Na de ontmoeting met Tomas zien de leerlingen Jezus nog een keer.

Extra informatie

 • Meer van Tiberias – Het meer van Tiberias is een andere naam voor het meer van Galilea. Het ligt ongeveer 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Zeven van de leerlingen gaan aan het werk, net als voordat ze met Jezus mee gingen.
 • Herstel – Bij de derde openbaring van Jezus aan zijn leerlingen herstelt Hij de band tussen Hem en Petrus. Jezus doet dit in het openbaar waar de andere leerlingen bij aanwezig zijn als getuigen. Voor deze geschiedenis is Jezus al aan Petrus alleen verschenen (1 Korintiërs 15: 5).
 • Profetie – Jezus voorzegt dat Petrus als gevangene zal sterven (Johannes 21:18, 19). Petrus is in Rome gekruisigd, volgens een oude traditie met het hoofd omlaag.

Lijn van de vertelling:

 • Petrus gaat vissen – Petrus is bij het meer van Tiberias (of meer van Galilea). Hij is daar samen met Tomas, Natanaël, Johannes, en nog drie van de vrienden. Petrus zegt: ‘Ik ga vissen’. De anderen gaan met hem mee. Ze vertrekken met de boot. Maar vangen de hele nacht niets.
 • Een man wil vis – Het is al ochtend als er een man vanaf de kant naar hen roept. ‘Hebben jullie misschien wat vis voor mij?’ Ze roepen terug: ‘Nee, niks gevangen!’ Dan roept de man: Gooi het net dan aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen.’
 • Het net zit helemaal vol – Het is een raar idee van de man, ze gooien het net nooit aan die kant. Toch doen de vissers het nu wel. Als ze het net ophalen, zit het zo vol vissen dat ze het niet aan boord kunnen trekken. De vrienden gaan met de boot naar de kant. Ze slepen het net met de vissen achter de boot aan.
 • Petrus springt in het water – Dan herkent Johannes de man aan de kant. Hij zegt het tegen Petrus: ‘Het is Jezus!’ Dan ziet Petrus het ook. Hij gooit zijn bovenkleren uit en springt in het water. Hij gaat zo snel hij kan naar Jezus.
 • Jezus eet met de vrienden – Als ze aan land komen, zien ze dat er een vuurtje brand. Er ligt vis op vuur en er is brood. De vrienden slepen de vissen aan de kant. Het zijn er wel 153 en het net is nog helemaal heel! Als ze klaar zijn, zegt Jezus: ‘Kom wat eten!’ De vrienden gaan bij het vuur zitten. Jezus deelt brood en vis uit.
 • Jezus spreekt met Petrus – Na het eten begint Jezus tegen Petrus te praten. Hij vraagt: ‘Petrus, houd je van mij?’ Petrus antwoord: ‘Ja Heer, u weet dat ik van u houd.’
 • Petrus mag drie keer zeggen dat hij van Jezus houdt – Jezus vraagt het wel drie keer. Petrus wordt er eerst verdrietig van. Hij denkt aan de drie keer dat hij gezegd heeft dat hij Jezus niet kende. Nu mag hij drie keer zeggen dat hij van Jezus houdt. Het is net alsof hij zo elke keer dat hij heeft gelogen weer goed maakt. Het is weer goed tussen Jezus en hem. Dat maakt hem blij!
 • Petrus krijgt een opdracht - Dan zegt Jezus: ‘Jij moet voor mijn volk zorgen, zoals een herder die op de schapen past’. Petrus is blij met zijn belangrijke taak. Jezus wil hem gebruiken!  

Is het belangrijk om sorry te zeggen? Waarom?

Jezus helpt Petrus om het weer goed te maken. Hoe maakt Jezus het met jou weer goed als je domme dingen hebt gedaan?

Alternatief

Hoe denk je dat het is om van Jezus te houden?