Introductie Print

Jezus is opgestaan!

(vervallen)

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • kunnen leerlingen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood;
  • kunnen de leerlingen vertellen wat het betekent dat de dood geen kracht meer heeft;
  • weten de leerlingen dat Thomas pas gelooft nadat hij Jezus zelf heeft gezien;
  • kunnen leerlingen vertellen hoe Petrus in ere is hersteld
  • kunnen leerlingen vertellen welke opdracht Petrus krijgt van Jezus.

Zing een lied, bijvoorbeeld het gezang De Heer is waarlijk opgestaan of Hij leeft, hij leeft.