Dag 1: Een zondares met olie Print

Nodigde hem uit: het werd als een goed werk gezien rondtrekkende rabbi’s uit te nodigen voor een maaltijd.

Ging hij aan tafel aanliggen: men lag op rustbedden aan de maaltijd. De voeten naar achteren gestrekt en steunend op de linkerarm.

Die in de stad bekend stond als zondares: een vrouw met een slechte reputatie. Haar manier van leven wordt afgekeurd door de publieke opinie. Misschien was ze een prostituee of iemand die overspel had gepleegd.

Mirre: werd gebruikt als parfum.

Als hij een profeet was: voor Simon is duidelijk dat Jezus geen profeet is. Een profeet zou doorhebben wie die vrouw is. Dan sta je niet toe dat zo’n zondares dit bij je doet.

Denarie: een zilveren munt, een van de meest gangbare in het Romeinse rijk. Eén denarie staat gelijk aan 4,50 gram zilver. Het is het dagloon van een arbeider.

Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven: een voetbad was de gewoonte voor wie gereisd had.

Jij hebt me niet begroet met een kus: een welkom en eerbetoon voor hoge gasten.

Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven: olie was goedkoop en zalving met olie was een teken van feestvreugde.

Haar zonden zijn haar vergeven: Jezus praat haar zonden niet goed, maar vergeeft.

Ze heeft veel liefde betoont: uit haar grote liefde blijkt dat haar veel zonden vergeven zijn. Blijkbaar kent de vrouw Jezus al als haar verlosser, anders had ze niet zo gehandeld. Haar liefde komt voort uit de vergeving die ze ontvangt.

Uw geloof heeft u gered: haar geloof redt haar van het oordeel van God over haar zonde.

  • Het vereist moed van de vrouw om het huis binnen te gaan, terwijl ze weet dat ze er niet welkom is. De vrouw gaat huilend achter Jezus staan. Ze huilt van berouw over haar zonden. Maar ook van dankbaarheid voor de liefde van Jezus. Doordat ze zo gaat huilen worden de voeten van Jezus nat. Dat was niet de bedoeling. Daarom maakt ze haar haren los. Dat doet een Joodse vrouw niet snel in het openbaar, dat is zelfs een schande. Dat ze de voeten van Jezus kust is een teken van diepe eerbied en ook van liefde voor Jezus. Ze zalft de voeten van Jezus, dit was het eigenlijke doel van haar komst.
  • Voor Simon is duidelijk dat Jezus geen profeet is. Zoiets laat je toch niet toe! Maar Jezus kent deze gedachte van Simon. Dat geeft dus aan dat Hij wel een groot profeet is.
  • In de gelijkenis gebruikt Jezus de algemeen geldende regel dat de dankbaarheid toeneemt naarmate je meer goede dingen ontvangt. Dat is Simon ook duidelijk. Jezus legt nu de link met vergeving van schuld en dankbare liefde die daarop volgt.
  • Jezus stelt de koele houding van de Farizeeër tegenover de liefdevolle houding van de vrouw ( vers 44-46). 

Wat vind jij er van als anderen iets over jou zeggen?

Wat vinden de mensen van de vrouw? Waar kijkt Jezus naar?