Dag 2: Zacheus Print

Een rijke hoofdtollenaar: tollenaars innen belasting voor de Romeinen. Doordat zij teveel vragen en daar zelf rijk van worden, worden zij gehaat en veracht door het volk.

Hij wilde Jezus zien: Zacheüs heeft waarschijnlijk over Jezus gehoord en doet moeite hem te zien.

Klom in een vijgenboom: door de lage stam een boom waar je gemakkelijk in kan klimmen.

Vandaag moet ik in jouw huis verblijven: Jezus weet wat er in Zacheüs omgaat en zoekt hem op.

Hij is het huis van een zondig mens binnen gegaan: in het huis van een zondaar naar binnen gaan, betekent jezelf verontreinigen en delen in zijn zonde.

Maar Zacheüs ging staan: een plechtige handeling omdat hij een gelofte gaat doen.

  • Vertel het verhaal vanuit Zacheüs. hij is een man die veracht wordt door de mensen. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Dat hij in een boom klimt, is niet heel voor de hand liggend. Een volwassen man die in een boom klimt, dat is niet heel eerbiedwaardig. Hij doet het toch, omdat hij Jezus zo graag wil zien. Hij wil hem observeren. Hij kan geen contact zoeken met Jezus, omdat hij een tollenaar is. Waarschijnlijk ziet hij het als een voordeel dat de mensen hem zo niet kunnen zien en hij Jezus wel.
  • Jezus’ houding ten opzichte van Zacheüs brengt een geweldige omkeer bij hem teweeg. Uit zichzelf doet hij afstand van zijn rijkdom. Hij geeft meer dan normaal gesproken geëist wordt. Hij wil het viervoudig vergoeden. Dat is de straf voor een dief en rover. Hij vernedert zichzelf als het ware. Maar Jezus verhoogt hem.
  • De blijdschap van Zacheüs over het feit dat Jezus in zijn huis wil komen, staat tegenover het gemopper van de mensen hierover. Volgens hen moet Jezus mensen als Zacheüs uit het land verbannen.
  • De kern van het verhaal is vers 10. Het doel van Jezus’ komst naar de aarde: te zoeken en te redden wat verloren is.

Wat vind je van iemand die allemaal slechte dingen doet? (Een dief bijvoorbeeld.)

Wat vindt Jezus van Zacheüs?