Introductie Print

Vergeef ons onze zonden

Deze week gaat het over vergeven. Vergeving krijgen en vergeving geven.

In het eerste verhaal gaat het over een vrouw die bekend staat als een zondares. Ze komt naar Jezus toe terwijl Hij in het huis van Simon is. Ze laat zien dat ze van Jezus houdt. Ze huilt van berouw over haar zonden en zalft zijn voeten. Haar liefde komt voort uit de vergeving die ze ontvangt voor haar vele zonden. Simon begrijp er niks van. Maar Jezus legt uit met een gelijkenis dat het logisch is dat je veel liefde laat zien als je veel wordt vergeven.

In het tweede verhaal gaat het over Zacheüs. Hij staat slecht bekend als tollenaar. Doordat Jezus bij Hem in huis komt en hem niet links laat liggen zoals de andere mensen, komt Zacheüs tot inkeer. Hij gaat zijn leven totaal veranderen. Jezus geeft aan waarom Hij naar de aarde gekomen is: “Om te zoeken en te redden wat verloren was.”

In het derde verhaal gaat het over de vraag van Petrus hoe vaak je vergeving aan een ander moet schenken. Jezus vertelt daarop een gelijkenis. Hiermee maakt Jezus duidelijk dat elk mens ten opzichte van God een grote schuld heeft die hem uit genade vergeven wordt. Omdat God ons deze grote schuld vergeeft, moeten we elkaar ook vergeven.

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • kunnen de leerlingen vertellen waarom de vrouw Jezus’ voeten zalft;
  • begrijpen de leerlingen waarom de vrouw zo blij is met Jezus;
  • kunnen de leerlingen vertellen wie Zacheüs is;
  • begrijpen de leerlingen waarom Zacheüs verandert;
  • weten de leerlingen dat God hen elke dag hun zonde wil vergeven;
  • begrijpen de leerlingen dat zij ook anderen moeten vergeven;
  • weten de leerlingen dat ze God elke dag mogen vragen om vergeving en kracht om anderen te vergeven.

Liederen