Les 2: Zacheus

Samenvatting en focus

Zacheüs is een tollenaar. Hij wordt gehaat door zijn eigen volksgenoten omdat tollenaars voor de Romeinen werkten (die op dat moment Israël onderdrukten). Tollenaars vroegen aan de Israëlieten extra geld, om er zelf rijk van te worden. Jezus veroordeelt Zacheüs niet, maar wil dat Zacheüs vanaf nu goede dingen met zijn leven doet. Focus in de vertelling op Jezus’ liefde en aandacht voor Zacheüs en hoe Zacheüs daardoor verandert.

Planning
Op het werkblad staan twee verwerkingsopdrachten bij het thema. De opdrachten vragen wat meer tijd en zijn bedoeld om het thema op een creatieve manier zichtbaar te maken in de school. De kinderen kunnen hun werk in de groep, maar ook schoolbreed presenteren. 

Tijdlijn

Dit verhaal speelt zich af tijdens Jezus’ leven op aarde, als hij met zijn discipelen rondreist door Israël om de Joden te vertellen over God. Rond 30 na Christus.

Opening

Hoe zou jij het vinden als Jezus zegt: ‘Ik wil vandaag bij jou thuis komen’?

Aandachtspunten

 Lijn van de vertelling: 

  • Jezus komt in Jericho aan – Jezus reist heel Israël door. Overal waar hij komt vertelt hij over God en maakt hij mensen beter. Als Jezus weer een nieuwe plaats binnenkomt, komt iedereen naar buiten om te kijken welke wonderen Jezus doet. Op een dag komt Jezus in de stad Jericho aan. In Jericho woont een man die Zacheüs heet.
  • Zacheüs klimt in een boom om Jezus te kunnen zienZacheüs wil net als alle andere mensen in Jericho graag Jezus zien. Maar omdat Zacheüs klein is en er veel mensen om Jezus heen staan, lukt dat niet. Gauw rent Zacheüs een stuk verder. Daar klimt hij in een vijgenboom, zodat hij Jezus goed kan zien als hij straks voorbijloopt.
  • Jezus nodigt zichzelf uit bij Zacheüs – Dan is het zover. Jezus loopt langs de boom waar Zacheüs in zit. Maar dan gebeurt er iets wat Zacheüs niet had verwacht. Jezus stopt bij de boom en kijkt omhoog. Jezus zegt tegen hem: ‘Kom snel naar beneden, Zacheüs! Ik wil graag bij jou in huis komen’. Huh? Kent Jezus zijn naam? En wil Jezus bij hém in huis komen? Snel laat Zacheüs zich uit de boom zakken en hij laat Jezus zien waar hij woont.
  • De mensen zijn boos dat Jezus naar Zacheüs toe gaat – De mensen om Jezus heen zijn heel erg verbaasd en eigenlijk ook boos dat Jezus het huis van Zacheüs binnen wil gaan. De mensen hebben een enorme hekel aan Zacheüs. Zacheüs is een tollenaar. Hij verzamelt geld voor de Romeinen, de vijand! Maar dat niet alleen, net als de andere tollenaars vraagt hij te veel geld aan de mensen, zodat hij er zelf heel rijk van wordt. Daarom hadden de mensen in Jericho een hekel aan Zacheüs en snappen ze niet dat Jezus bij hem wil zijn.
  • Jezus vindt alle mensen belangrijk, ook Zacheüs – Maar Jezus trekt zich er niks van aan dat de mensen boos op hem zijn. Hij ziet dat Zacheüs zich vaak alleen voelt. Hij wil Zacheüs laten weten dat hij hem ziet en leuk vindt.
  • Zacheüs wordt blij van Jezus’ liefde – Zacheüs vindt het zo leuk dat Jezus bij hem thuis komt, want er komen nooit mensen bij hem thuis. Zacheüs wordt helemaal blij van binnen als Jezus met hem praat. En ineens denkt Zacheüs: ‘Het is eigenlijk veel leuker om aardig te zijn voor andere mensen, net als Jezus voor mij is’.
  • Zacheüs gaat goede dingen doen in plaats van verkeerde dingen – Zacheüs gaat erbij staan en zegt: ‘Jezus, ik ga alles weer goed gaat maken met de mensen. Wat ik teveel van ze heb gevraagd, zal ik terug geven, met nog extra geld erbij.’ Zacheüs belooft ook dat hij de helft van zijn geld aan arme mensen zal geven. Jezus wordt er heel blij van dat Zacheüs vanaf nu goede dingen gaat doen in plaats van verkeerde dingen.

Afsluiting van de les

Denk je dat Jezus jou ook leuk vindt?

Zacheüs voelt zich gezien en geliefd door Jezus.

Zingen

Zing een lied, bijvoorbeeld Vergeven (Marcel Zimmer) of Psalm 103.

Extra informatie

  • Een rijke hoofdtollenaar – Tollenaars inden belastinggeld voor de Romeinen. Daarnaast vroegen ze extra geld aan de mensen om daar zelf rijk van te worden. Dat is waardoor zij gehaat en veracht worden door het volk. Zacheüs had de leiding over meerdere tollenaars. Hij zal aan hen ook extra geld gevraagd hebben, waardoor zij nog meer aan de mensen moesten vragen.
  • Vijgenboom – Een vijgenboom heeft een korte stam en laaghangende takken. Hier kun je ook als je klein bent, gemakkelijk in klimmen.

Omschrijvingen bij afbeeldingen

Afbeelding 1: Jezus is bij Zacheüs in huis.