Les 3: Gelijkenis van vergeven

Samenvatting en focus

Jezus vertelt een gelijkenis over het vergeven van andere mensen. Focus er in de vertelling op dat als jij zelf vergeven bent, je de ander ook wil vergeven.

Planning
Op het werkblad staan twee verwerkingsopdrachten bij het thema. De opdrachten vragen wat meer tijd en zijn bedoeld om het thema op een creatieve manier zichtbaar te maken in de school. De kinderen kunnen hun werk in de groep, maar ook schoolbreed presenteren. 

Tijdlijn

Dit verhaal speelt zich af tijdens Jezus’ leven op aarde, als hij met zijn discipelen rondreist door Israël om de Joden te vertellen over God. Rond 30 na Christus.

Opening

Leen jij wel eens iets uit aan iemand anders? Wat dan? Wil je het dan ook terugkrijgen?

Aandachtspunten

 Lijn van de vertelling: 

  • Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven – Petrus, één van de leerlingen van Jezus, vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand die hem slecht behandelt, moet vergeven. Is dat zeven keer? Jezus schudt zijn hoofd en antwoordt: ‘Nee, niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer’. Jezus vertelt een verhaal om uit te leggen wat hij bedoelt.
  • Een koning wil zijn geld terug – Er was eens een koning die aan heel veel mensen geld had geleend. Op een dag wil hij dat iedereen hem terugbetaalt. Eén voor één worden al die mensen bij de koning gebracht. Eén man heeft een hele grote schuld, hij moet wel 60 miljoen terugbetalen.
  • De man kan de koning zijn miljoenenschuld niet terugbetalen – De man zegt tegen de koning: ‘O koning, heb geduld met mij. Ik kan u nu nog niet terugbetalen. Later zal ik alles terugbetalen.' Hoe moet dat nu verder?  De koning zegt tegen zijn dienaren: ‘Verkoop die man. En verkoop zijn vrouw en kinderen ook maar. En ook al zijn bezittingen. Dan krijg ik tenminste nog iets van al die miljoenen terug’.
  • De koning krijgt medelijden met de man en scheldt al zijn schulden kwijt De man schrikt enorm. Hij gaat voor de koning op de grond liggen. Hij smeekt: ‘O koning, heb geduld met mij. Ik zal ervoor zorgen dat ik alles terugbetaal.’ En dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht… De koning krijgt medelijden met de man. Hij zegt: ‘Je hoeft het geld niet terug te betalen.’ Wat een groot geschenk van de koning!
  • De man eist van iemand anders zijn geld terug – De man loopt opgelucht het paleis uit. Buiten staan er nog heel veel mensen te wachten om de koning terug te betalen. Tussen al die mensen ziet de man een bekende staan, iemand die geld van hem heeft geleend. Hij zegt: ‘He jij, ik krijg van jou nog honderd terug! Ik wil het nu meteen hebben!’
  • De man heeft geen medelijden De bekende schrikt. Hij buigt en zegt: ‘Heb geduld met mij, ik zal je later alles terugbetalen’. Hoor je dat? Vijf minuten geleden zei de man dat zelf nog tegen de koning. Nu zal hij vast ook medelijden krijgen. Maar weer gebeurt er iets wat je niet verwacht. De man heeft geen medelijden. Hij laat de ander in de gevangenis opsluiten tot hij heeft terugbetaald.
  • De man met miljoenenschuld belandt alsnog in de gevangenis – De bewakers bij het paleis zien alles. Het maakt hen verdrietig. Ze vertellen het aan de koning. De koning wordt ontzettend boos en roept de man bij zich. ‘Ik heb medelijden met jou gehad, daarom had jij ook medelijden moeten hebben met die man. Ik laat je opsluiten totdat je de hele miljoenenschuld hebt afbetaald.’
  • Jezus wil dat wij elkaar vergeven omdat God ons vergeeft Jezus legt het verhaal uit: ‘Zo zit het ook met elkaar vergeven. God vergeeft al jullie verkeerde dingen, en daarom moeten jullie ook andere mensen vergeven als zij verkeerde dingen doen.’

Afsluiting van de les

Wat vind jij ervan dat de man de bekende laat opsluiten in de gevangenis?

God vergeeft elke dag opnieuw de dingen die jij verkeerd doet. Als iemand sorry zegt tegen jou, dan krijg jij de kans om de ander te vergeven.

Zingen

Zing een lied, bijvoorbeeld Vergeven (Marcel Zimmer) of Psalm 103.

Extra informatie

  • Het getal zeven – Het getal zeven staat in de Bijbel voor volmaaktheid. Als je iemand zeven keer iets vergaf, dan zou dat echt helemaal goed moeten zijn, is de redenering van Petrus. Jezus zegt dat we zeventig maal zeven keer moeten vergeven. Dat wil zeggen dat je altijd moet vergeven. Dit getal is een herinnering aan Lamech (Gen 4: 24) waar Lamech zeventig maal wraak wil nemen.
  • Mensen verkopen – In de tijd van de Bijbel mocht je ‘dienaren’ die schulden hadden verkopen.

Omschrijvingen bij afbeeldingen

Afbeelding 1: De koning zegt dat de man die hem miljoenen schuldig is het geld niet meer hoeft terug te betalen.
Afbeelding 2: De man laat kort daarna een bekende opsluiten, omdat die zijn schuld aan hem niet kan terugbetalen.
Afbeelding 3: De koning laat de man met miljoenenschuld alsnog in de gevangenis zetten.