Les 4 Verwerking

Verwerking

Werkblad

Toneelspelen
Deze verwerkingsopdracht sluit aan op dag 2 waarin het verhaal van Zacheüs wordt verteld. Een van de kinderen is de verteller van het verhaal, iemand anders speelt Jezus en iemand speelt Zacheüs. De rest van de kinderen spelen de omstanders. Vraag na het toneelspel of ze nu anders naar het verhaal kijken. 

Woordweb
Deze opdracht vraagt wat meer tijd en is bedoeld om op een creatieve manier het thema zichtbaar te maken in de school. Laat de kinderen op een groot vel papier een kruis verven met daaromheen woorden die te maken hebben met het thema ‘vergeving’. De kinderen kunnen hun werk in de groep, maar ook schoolbreed presenteren.

Werkvorm

Dichterbijvraag
Wanneer vind jij vergeven moeilijk? Hoe kun je dan toch iemand vergeven? Kan iemand jou daarbij helpen?