Dag 1: Verbondssluiting Print

Sinaï: onderdeel van het Horebgebergte, Sinaï is 2700 meter hoog. Veel steile graniethellingen en niet zo gemakkelijk te beklimmen.
Adelaarsvleugels: adelaars, grote roofvogels, leren hun jongen vliegen door ze uit het nest te stoten en dan weer op te vangen op hun vleugels.
Donkere wolk: God mocht en kon niet afgebeeld worden.
Heiligen: je afzonderen voor God, letterlijk betekent het woord heiligen: apart zetten. Leviticus 19: 20: Weest heilig want ik ben heilig!
Op de derde dag: uitgerekend is dat het dan precies 50 dagen na de uittocht is. Het is dus Pinksterfeest (oogstfeest)!
Smeltoven: denk maar aan een soort vulkaanuitbarsting.

  • Voordat we in de volgende les de tien geboden behandelen, vertellen we het verhaal vooraf. Begin bij Adam en Eva in het paradijs en de zondeval. Via Noach (ook een verbond met God) komen we bij Abraham. Nu Abrahams familie een volk is geworden gaat God zijn verbondsbepalingen geven. God sluit opnieuw het verbond en nu met het hele volk. Daarom ook zoveel regels voor zowel op religieus als staatsrechtelijk terrein.
  • We vertellen in deze les hoofdstuk 19 en ook een gedeelte van hoofdstuk 20. Wanneer de tien geboden door God worden gezegd, kunnen we uitleggen dat deze woorden, geboden, morgen uitgebreid aan de orde komen.
  • In vers 20 staat mooi gezegd wat het doel op dat moment is; op de proef stellen van het volk.
  • Het volk heeft vanaf het moment dat ze vertrokken al zoveel tegengestribbeld en gemopperd. Bij de doortocht door de Rietzee, bij Mara en ook daarna als er weer geen eten is. Toch blijft God mild, en vol genade en daarom ook wil hij heiligheid en dat het volk zich aan de regels houdt. Zie ook Exodus 22:26. In Nehemia (9:16vv) wordt dat nog een keer heel mooi herhaald.
  • Je bent pas echt vrij als je luistert naar de wetten van God. Dat is ook wat het volk van God moet leren.
  • De hele tekening van de gebeurtenis bij de berg Sinaï is heel majestueus. God doet iets heel bijzonders, het gaat dan ook de grondwet, het statuut van het verbond tussen hem en het volk. Denk hierbij aan de afstand die het volk moest houden en aan het geluid de ramshoorn dat klonk. Het meest luide instrument.

Wel eens van het woordje heilig gehoord? Laat verschillende dingen voorbijkomen. Bijvoorbeeld de heiligen in sommige kerken. Zoals ook Sinterklaas de heilige Nicolaas is. Letterlijk betekent het gewoon apart gezet. In deze les moet het volk zich heiligen.

Heiligen wij ons ook nog voor God? Bedenk voorbeelden met de leerlingen.