Dag 2: God geeft 10 geboden Print

Ik ben: de manier waarop God zijn tien woorden vorm geeft lijkt erg op verbondsluitingen uit die tijd. Inhoudelijk gaan ze echter veel verder en zijn de tien woorden daarin dan ook uniek.
Twee tafels: we gaan er vanuit dat de eerste vier geboden gaan over de relatie met God en de andere zes over de relatie met de naaste.

 • In deze les behandelen we samen met de leerlingen de tien geboden. Je kunt ze op het bord schrijven, of zo duidelijk kopiëren dat ze gemakkelijk mee kunnen lezen en er bij kunnen schrijven.
 • God heeft ze zelf gezegd en ze ook nog door zijn vinger op een stenen tafel geschreven. Deze twee platen moesten in de verbondsark. God geeft hier de hoofdlijnen voor het gedrag van de Israëlieten. Het gaat om de geest van de bepalingen. Je zou het hoofdstuktitels kunnen noemen. Van elk mens komt er vervolgens een eigen hoofdstuk.
 • De negatieve formuleringen roepen automatisch positieve beelden op, omgekeerd geldt dat ook voor het vierde en vijfde gebod.
 • Eerst komt de bevrijding, daarna de geboden (vs 2). Hier spreekt een persoonlijke God, die dichtbij wil zijn. Israël moet vrij zijn!
  • 1e gebod: er is, bestaat, maar één God die alle liefde vraagt.
  • 2e gebod: de schijnvroomheid in het overtreden van dit gebod is een vorm van afgoderij. Zegen en vloek; dat wil zeggen een persoonlijke verantwoordelijkheid vanwege de verre uitstraling en de verbanden waarin God ons geplaatst heeft.
  • 3e gebod: je mag Gods naam niet kleineren. De moderne vloek is slechts een echo van de bijbelse vloek.
  • 4e gebod: Sabbat is een dag van rusten. Mens moet adem scheppen. De NT zondag is een dag van vieren (Kol. 2:16v).
  • 5e gebod: appèl op volwassen Israëliet om zijn bejaarde ouders recht te doen. Belofte doet recht aan onderwijs van ouders en de liefde van de kinderen. Het is legitiem ook aan andere gezagsinstanties te denken. 
  • 6e gebod: dit gebod verbiedt het wederrechtelijk doden. Het verbiedt geen oorlog of alle doodslag.
  • 7e gebod: de vrouw moet als persoon en niet als bezit behandeld worden. Het verbiedt echtbreuk, echtscheiding is soms toegestaan.
  • 8e gebod: stelen is verboden: alle heimelijke en publieke vormen van diefstal mag niet. Bezit is begerenswaardig, mits je beseft dat God de grote eigenaar blijft.
  • 9e gebod: dit gebod eist een eerlijke rechtspraak tot bescherming van de naaste. Ook kun je de naaste naar het leven staan door verspreiden van valse geruchten en laster. Een leugen tot bescherming van de naaste is soms toegestaan.
  • 10e gebod: het verbiedt alle begeerte. Begeerte tot plan geworden wil toeslaan. Alles wat tussen gedachte en daad ligt, verbiedt God.

Waar kennen jullie de 10 geboden van? Probeer er samen achter te komen waarom in veel kerken elke zondag ze gelezen worden, of dat de NT invulling wordt voorgelezen.

Wat hebben wij nodig als we de tien geboden vandaag goed willen uitleggen?
(Antwoord: onderwijs van de Heere Jezus Christus.)