Dag 3: Jezus geeft ook geboden Print

Na de intocht in Jeruzalem heeft de Heere Jezus veel in de tempel onderwezen en ook gediscussieerd met de schriftgeleerden. In het te lezen gedeelte geeft de Heere Jezus antwoord aan de Farizeeën. Grappig is dat ze Jezus op de proef willen stellen. De wet was juist bedoeld om de Israëlieten op de proef te stellen (Exodus 20:20).

Lees eerst gezamenlijk de tekst, bespreek misschien nog even kort in welk kader Jezus dit bespreekt met de Farizeeën.
Daarna kunnen de leerlingen de vragen maken. Denk daarbij aan verschillende werkvormen.

Welke vraag zou jij Jezus stellen als hij op bezoek zou komen? De vraag moet over de tien geboden gaan. Eventueel noteer je ze op het bord en kom je er aan het eind nog op terug.
Je kunt op deze manier de link leggen naar de Farizeeën die een vraag stellen over de Wet.

Kom nog even terug op de inleiding en probeer een paar vragen, die misschien nog niet aan de orde zijn geweest op te lossen of misschien gewoon te duiden.