Introductie Print

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf!

Voordat het volk Israël het beloofde land binnen gaat geeft God ze de grondregels van het Verbond. Met deze regels zal het volk moeten leven. De omstandigheden waaronder dit gebeurd zijn dan ook heel bijzonder, vandaar ook eerst het verhaal van Exodus 19.
Natuurlijk zijn het echt regels van het oude testament. Maar wel uit te leggen en ook nog steeds geldig voor vandaag.
En zelfs nadat Jezus op aarde is geweest, gelden deze regels nog steeds.
Wij mogen ze nu uitleggen in het licht van de vervulling door Jezus. Jezus en later ook zijn apostel Paulus hebben de regels dan ook niet overboord gegooid, maar juist in het licht van de genade van het kruis gezet.

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • weten de leerlingen dat de tien woorden nog steeds van kracht zijn;
  • maar dat we deze regels van het verbond wel moeten lezen in nieuwtestamentisch licht; Christus heeft wel voor ons aan het kruis gehangen.

  • Psalm 78
  • Psalm 119
  • Psalm 105
  • Opwekking 51 – Dit is mijn gebod
  • Elly & Rikkert – Ik zal de Here God liefhebben
  • Evangelische Liedbundel 262 – Uw Woord is een lamp