Dag 2: De kruisiging Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht
Jezus krijgt de doodstraf van een crimineel of slaaf. Hij lijdt ondraaglijk veel pijn en wordt als een vervloekte bespot en zelfs door God verlaten.

Tijdlijn

Na de rechtszaak en de veroordeling wordt Jezus naar Golgotha gebracht om te worden gekruisigd.

Extra informatie

 • Kruis - Iemand die gekruisigd werd, was volkomen belachelijk, een aanfluiting. Het was de diepste vernedering die je maar kon bedenken. De Romeinen gebruikten die als de doodstraf voor slaven. Ze keken niet op een meer of minder. Na de slavenopstand van Spartacus hingen aan de Via Appia om de 100 meter aan beide zijden van de weg, over een lengte van 100 km slaven aan een kruis.
  De straf was voor de Joden onbekend. Zij stelden ter dood veroordeelden terecht door steniging. Als ultiem blijk van verwerping van de persoon en zijn daad, kon het lijk aan een paal worden opgehangen. Dan was deze persoon vervloekt: ook de hemel ontvangt hem niet meer (Deut. 21:22).
  De marteling voor een gekruisigde was vreselijk. Uiteindelijk stierf de ongelukkige niet door bloedverlies, maar door verstikking. Door het hangen aan de spijkers, werd het steeds moeilijker om adem te halen.
 • Derde uur - Marcus noemt het tijdstip van de kruisiging het derde uur. Hij rekent volgens de Joodse rekening: vanaf zonsopgang. Dan heeft de kruisiging plaatsgevonden om ongeveer 9 uur ’s morgens. Matteüs noemt het zesde uur als het uur van de duisternis: dat moet dan om ongeveer 12 uur zijn, midden op de dag. Die duurde tot het negende uur: tot 3 uur in de middag. Toen stierf Jezus. Het is duidelijk dat de vrouwen die Jezus wilden begraven haast moesten maken om hem voor zonsondergang in het graf te leggen.
 • Vloek - Een gekruisigde is vervloekt, evenals iemand die na zijn dood wordt gespietst aan een paal, Deut. 21 : 22. Zo iemand zweeft tussen hemel en aarde. De aarde stoot hem uit en de hemel wil hem niet aanvaarden. Bij Christus wordt dat des te sterker. Alle omstanders bespotten Hem en ook de Vader in de hemel zwijgt: drie uur duisternis.

Lijn van de vertelling:

 • Simon van Cyrene - De soldaten brengen Jezus weg om hem aan het kruis te hangen. Doordat Jezus gegeseld is, is Hij te zwak om de balk van zijn eigen kruis te kunnen dragen. Daarom kiezen de soldaten een toeschouwer die dat moet doen, Simon van Cyrene.
 • Aan het kruis - Als de soldaten met hun gevangenen op de heuvel van Golgotha zijn spijkeren ze Jezus (en de twee misdadigers) aan het kruis. Dat was een vreselijke straf en marteling. Een van de ergste manieren om te sterven. De gekruisigde stierf langzaam doordat hij geen adem meer kon krijgen door de onmenselijke pijn. Boven zijn hoofd hangen de soldaten een bordje met de beschuldiging waarom Hij wordt gedood: ‘Koning van de Joden’. Zijn kleren verloten de soldaten onder elkaar.
 • Bespotting - En iedereen lacht om die zogenaamde koning, die daar hulpeloos hangt te lijden aan een kruis. De Joodse leiders maken Hem belachelijk: ‘Hij kan zichzelf niet eens redden, wat een Messias!’ Als je zo stierf, aan een Romeins kruis, dan was je een vervloekte.
 • Donker - En dan opeens, midden op de dag, wordt het pikdonker. God besluit op dat moment dat de aarde geen plek van licht is. God trekt zich terug en zonder de schepper van het licht wordt het donker op aarde.
 • Waarom? - Jezus voelt dat God Hem heeft verlaten en schreeuwt het uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ In de vier evangeliën kun je zeven dingen lezen die Jezus aan het kruis zei. Dat noemen we zijn zeven kruiswoorden. Jezus geeft nog één schreeuw en sterft. De Romeinse centurio ziet hoe Jezus sterft en belijdt: ‘Hij was echt de zoon van God’.
 • Voorhangsel - Op het moment dat Jezus sterft scheurt het gordijn dat voor de heilige plek in de tempel hangt zomaar doormidden. Vanaf nu mag iedereen bij de heilige God komen. Jezus heeft de afstand tussen God en mensen weggenomen toen Hij stierf.

Wanneer had jij veel pijn? Wat doe jij als je pijn hebt?

Waarom zouden al die mensen blijven kijken hoe Jezus verschrikkelijke pijn leed en stierf?