Introductie Print

Deze week staat de herdenking van Christus’ lijden en sterven centraal.

(vervallen)

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • Weten de kinderen wat nu uiteindelijk de reden is waarom Jezus veroordeeld wordt: Zijn claim dat Hij Gods Zoon is.
  • Kunnen de kinderen globaal het verloop van het proces van Jezus weergeven.
  • Weten de kinderen dat de Joden listig handelden: ze willen Jezus veroordelen, maar dat moet door Pilatus gebeuren.
  • Weten de kinderen dat Jezus dit lijden droeg om ons.

Zing een lied, bijvoorbeeld Zie hoe Jezus daar loopt of Jezus, leven van ons leven.