Dag 1: Opstanding Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht
De Joodse leiders herinnerden zich nog dat Jezus had aangekondigd dat Hij na drie dagen zou opstaan, maar ze willen het niet geloven. De vrienden van Jezus leken het te zijn vergeten, maar ze willen het maar al te graag geloven!

Tijdlijn

Vorige week ging het over de laatste dag van Jezus’ leven, Goede Vrijdag. Nu vertellen we de gebeurtenissen na zijn dood.

Extra informatie

 • Verschillende versies - Terwijl de gebeurtenissen op de dag van Jezus sterven al heel moeilijk op een rijtje te krijgen zijn, geldt dat zeker voor de dag van de opstanding. De evangelisten geven allemaal een verschillende versie van het verhaal. Eigenlijk onderstreept dat het authentieke karakter van de verslaggeving van de gebeurtenissen. Het was hectisch die morgen: wat er gebeurde was nog nooit vertoond! Het is dan ook niet verwonderlijk dat de discipelen een heel eigen weergave geven van de gebeurtenissen.
 • Grafwacht - Matteüs concentreert zich op de wacht die de Joodse leiders van Pilatus ontvangen. Zij weten nota bene van Jezus’ profetie dat Hij op de derde dag zal opstaan. Zijn eigen vrienden zijn verdoofd van verdriet. De leiders van het volk niet. Ze schenden in feite de sabbatsrust door naar Pilatus te gaan (een heiden, waar ze volgens hun gewoonten niet mochten komen!). Van hem ontvangen ze een paar soldaten die het graf moeten bewaken. Uiteindelijk vormen zij het harde bewijs dat Jezus werkelijk is opgestaan. Zijn lichaam kan niet gestolen zijn, want de wacht staat voor het graf. Matteüs vertelt juist van die grafwacht om het ongerijmde van de Joodse leugen aan te tonen.
 • Derde dag - Jezus heeft aangekondigd dat Hij op de derde dag zal opstaan. Maar de zondag is toch geen drie dagen na vrijdag… In die tijd hanteerde men, anders dan nu waarin we rekenen in etmalen, een inclusieve telling. Vrijdag wordt dan meegerekend, zaterdag en zondag. En zo kun je dus stellen dat Hij op de derde dag opstond.
 • Opstanding - Het werkelijke feit van de opstanding wordt niet verteld. De enige die er enigszins getuigen van zijn geweest, zijn de soldaten. Maar zij vallen verblind op de grond. Het doet denken aan het begin van de Bijbel: het licht van God gaat aan alles vooraf. Ook bij de schepping was niemand aanwezig. Het was dan ook zo groot, imposant en buiten de orde dat het niet of nauwelijks verhaald kan worden.
 • Opstanding – Opwekking de evangelisten gebruiken de woorden door elkaar. Opstanding verwijst duidelijk naar Christus als triomfator. Het kòn ook niet dat Hij door de dood werd vastgehouden. Hij is God en er is bij Hem alleen het leven. Daarom kon het niet anders: Christus moest uit de dood opstaan. Het woord opwekking verwijst naar de activiteit van God de Vader. Hij wekt Zijn Zoon op. Zijn offer is geaccepteerd. Hij redt zijn geliefde uit de dood. Het is immers de Vader die door het werk van Zijn Zoon zichzelf verzoent met de mensen en de dood verslaat, zoals Hij al in het begin beloofd heeft.
 • De engel - De engel komt naar beneden, niet om Christus op te wekken, maar om als wacht bij het graf de vrouwen te ontvangen en de soldaten de schrik van hun leven te bezorgen. De weggerolde steen, is niet weggerold om Christus doorgang te geven, maar om te verkondigen dat het graf leeg is. Christus kon immers door de gesloten deur bij zijn discipelen komen.
  De vrouwen, Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus (zie Marcus) komen bij het graf en gaan erin. Verder wordt het initiatief overgenomen door de engel. Hij verkondigt het nieuws en zendt ze naar discipelen die naar Galilea moeten komen. Daar waar ze zoveel samen hebben meegemaakt. Dat ze in het graf gaan, wordt door het Griekse werkwoord aangegeven: het is eerder uitgaan dan weggaan. Aan het einde van de gebeurtenis verschijnt Jezus zelf. De vrouwen aanbidden Hem.

Lijn van de vertelling:

 • In het graf gelegd - Als Jezus is gestorven, neemt Josef van Arimatea zijn lichaam mee. Hij is een leerling van Jezus en wil Hem een waardig graf geven. Het graf is niet in de grond, maar in een grot, die is uitgehakt uit een rots. Voor de ingang rolt hij een zware steen.
 • Bewaking - De vrienden van Jezus lijken het te zijn vergeten, maar de Joodse leiders niet: Jezus heeft aangekondigd dat Hij na drie dagen zal opstaan uit de dood. Dus vragen ze bij Pilatus om bewakers voor het graf. Dan kunnen de leerlingen het lijk niet stelen en zeggen dat Hij is opgestaan.
 • De engel - De dag na het sterven van Jezus is het sabbat, dan blijft iedereen thuis rouwen om Jezus. Maar op zondagochtend gaan een paar vrouwen naar het graf van hun overleden geliefde. Ineens is er een aardbeving en komt er een engel uit de hemel die de zware steen wegrolt! De bewakers schrikken zo enorm dat ze flauwvallen. Tegen de vrouwen zegt de engel: ‘Jezus is niet hier, Hij is opgestaan!’
 • Ontmoeting met Jezus - Totaal in de war en ontzettend gelukkig tegelijk willen de vrouwen naar de leerlingen van Jezus gaan. Jezus had het wel aangekondigd, maar ze konden het gewoon niet vatten. Iemand die uit de dood opstaat, dat is toch te bizar voor woorden? Maar dan staat Jezus ineens zelf voor hun neus, springlevend! Ze kunnen niet anders dan op hun knieën vallen en Hem aanbidden. Daarna gaan de vrouwen snel naar de leerlingen om het te vertellen.
 • Leugen van de bewakers - Als de bewakers weer bij zijn gekomen, gaan ze naar de Joodse leiders om te vertellen wat er gebeurd is. In plaats van in Jezus te geloven geven de Joodse leiders de soldaten een groot geldbedrag om te liegen. Ze moeten aan iedereen vertellen dat ze in slaap zijn gevallen en de leerlingen toen stiekem Jezus’ lijk hebben gestolen.

Wat is het raarste nieuws dat jij ooit gehoord hebt?

Tel tot 3 en laat iedereen het gezicht trekken dat hoort bij dat nieuwtje.

Heb jij ooit wel eens gehoord dat iemand die dood was weer levend werd? Zou je het geloven als iemand je dat vertelde?