Dag 3: De Emmaüsgangers Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht
De leerlingen van Jezus zijn in verwarring over de mogelijke opstanding van Jezus. Ze praten erover met een vreemde die hen uitlegt wat er in het Oude Testament allemaal al voorspeld staat over de Messias. Pas als Hij met hen eet beseffen ze dat het Jezus zelf is!

Tijdlijn

Nadat de vrouwen de opgestane Jezus hebben ontmoet, zijn nu twee onbekende leerlingen aan de beurt.

Extra informatie

  • Verschijningen - Jezus is verschillende malen aan zijn leerlingen verschenen. Ook op de dag van Zijn opstanding is Hij aan verschillende mensen verschenen. Eerst aan de vrouwen, daarna aan anderen en pas in de laatste plaats aan de twaalf. Het lijkt alsof Jezus de discipelen oproept de berichten van Zijn opstanding te geloven. Er blijft ongeloof en Jezus verwijt hen dat ook (Lucas 24 : 38).
  • Oude Testament - De ontmoeting met de Emmaüsgangers is heel bekend geworden juist vanwege de betekenis die Christus zelf geeft aan het Oude Testament. De Emmaüsgangers tasten in het duister. Ze verkeerden in de verwachting dat Hij het was die Israël zou redden, vers 21, maar nu is Hij dood, of niet…? De geruchten van zijn opstanding hebben hen ook bereikt, maar het maakt hen helemaal onzeker. Ze begrijpen er niets meer van. Jezus lijkt zelfs een beetje boos te worden, vers 25: “… hebt u dan zo weinig verstand …”  En dan maakt Jezus duidelijk dat juist de profeten hebben geprofeteerd dat de Messias moest lijden. En Hij verklaarde wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond. Het Oude Testament spreekt over Christus’ lijden!
  • Emmaüs - Een plaats 60 stadiën van Jeruzalem verwijderd, dat is 11 km. Het ligt ten noordwesten van Jeruzalem.

Lijn van de vertelling:

  • Weg uit Jeruzalem - Op zondagochtend is Jezus opgestaan en verschenen aan de vrouwen. Zij hebben het grote nieuws aan de leerlingen van Jezus verteld die samen zaten te treuren om de dood van hun meester. De leerlingen raken in de war. Twee van hen kunnen er niet meer tegen. Ze zijn zo teleurgesteld over het sterven van Jezus en dan ook nog die idiote verhalen over een opstanding. Ze willen weg uit Jeruzalem. Ze vertrekken lopend naar het dorpje Emmaüs, zo’n 11 km verderop.
  • Gezelschap - Onderweg krijgen ze gezelschap van een onbekende man. Hij vraagt waar ze over praten en ze zijn verbaasd dat hij niks heeft gehoord over wat er allemaal in Jeruzalem is gebeurd. Ze vertellen hem over Jezus: Dat ze hoopten dat Hij de redder en de Messias was. Dat Hij gedood is. En dat er nu verhalen rondgaan die hen in de war brengen.
  • Uitleg - En dan gaat die vreemde man hen uitleg geven. Hij legt uit dat al in de boeken van de profeten en van Mozes wordt voorspeld dat de Messias eerst moest lijden. Dat Hij geen indrukwekkende superheld zou lijken, maar een dienaar die moest sterven.
  • Maaltijd - Het is inmiddels bijna avond en ze zijn aangekomen in Emmaüs. De leerlingen nodigen de onbekende man uit om bij hen te eten. En dan gebeurt er nog iets geks. De gast aan tafel doet alsof hij het zijn huis is en spreekt een gebed uit. Hij breekt het brood in stukken en geeft het aan de anderen. Ineens zien ze het: ze zitten met Jezus zelf te eten!
  • Terug naar Jeruzalem - Op het moment dat ze Jezus herkennen, verdwijnt Hij. Dolblij en onder de indruk lopen ze direct weer terug naar Jeruzalem. Ze vertellen de andere leerlingen wat er gebeurd is en ook zij blijken Jezus ontmoet te hebben. Ze snappen nog steeds niet hoe het kan, maar ze geloven het nu wel!

De vrouwen hebben de levende Jezus gezien, maar niet alle leerlingen geloven hen. Wat zou Jezus kunnen doen om hen te overtuigen dat Hij is opgestaan?

Wat doet Jezus om jou te laten geloven dat Hij bestaat?

Voordat Jezus zichzelf bekend maakt geeft Hij eerst uitleg en eet Hij met de leerlingen. Daardoor gaan ze geloven en zien ze Hem pas.