Introductie Print

Deze week staat het thema ‘het feest van de opstanding’ centraal.

(vervallen)

Na afloop van dit hoofdstuk:

  • weten de leerlingen globaal wat er op die eerste morgen van de week gebeurde.
  • Weten de leerlingen wat het verschil is tussen opstanding en opwekking.
  • Kennen de leerlingen het verhaal van de Emmaüsgangers.
  • Kunnen de leerlingen nadenken en standpunten formuleren over de manier van vieren van dit grote christelijke feest.

Zing een lied, bijvoorbeeld De Heer is waarlijk opgestaan of De steen is weg.