Verwerking Print

Werkblad week 26
2796-GR8_wk26.pdf
Antwoordenblad week 26
3103-GR8_antwoorden_wk26.pdf
Werkblad dyslexieversie week 26
3540-GR8_dyslexieversie_wk26.pdf
Werkblad HSV week 26
4973-HSV_GR8_wk26.pdf

Werkvorm

Dichterbijvraag

Wat betekent het voor jou dat Jezus de dood voor altijd heeft verslagen?

Opdracht

Schrijf een kaart of maak een tekening voor iemand die een geliefde heeft verloren of die zelf ongeneeslijk ziek is. Verwerk daarin de bemoedigende boodschap van Pasen.

Werkblad

Vergeten?

Laat de leerlingen de bijbelteksten opzoeken en opschrijven wat Jezus zegt over zijn opstanding. Bespreek de laatste vraag met de leerlingen. Waarom denken zij dat de discipelen het vergeten waren?

Pasen wereldwijd

Voor deze opdracht hebben de leerlingen toegang tot internet nodig.

Het linkerdeel van de opdracht kan ook goed in groepjes uitgevoerd worden als u in de klas aan de opdracht laat werken. Verdeel de landen over de groepjes en laat de groepjes de onderzoeksresultaten presenteren. Welke bronnen hebben de leerlingen gevonden? Wat vinden de leerlingen van de resultaten? Waardoor zijn ze verrast?

Laat de leerlingen zelf de rechterkant van de pagina invullen.