Les 4 Verwerking

Verwerking

Wegwijzers
Deze opdracht past goed bij de vertelling van dag 1. De kinderen denken na over de tien geboden en schrijven elke regel in een positieve vorm.

Geluk
Op het werkblad staan vier verwerkingsopdrachten bij het thema. De opdrachten vragen wat meer tijd en zijn bedoeld om het thema op een creatieve manier zichtbaar te maken in de school. De kinderen kunnen hun werk in de groep maar ook schoolbreed presenteren.

Dichterbijvraag
Hoe oud moet je zijn om je hart aan God te geven?

Het maakt voor God niet uit hoe oud je bent, kijk maar naar koning Joas (2 Koningen 12) die als 7-jarige op de troon kwam en een godvrezend koning was. Of Samuël, die als kleuter bij Eli kwam wonen (1 Samuël 2) en fulltime in dienst van God kwam.