Dag 3: En je naaste als jezelf Print

Samenvatting en focus voor de leerkracht

Paulus schrijft dat het in de hele wet eigenlijk gaat om één ding: ‘Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf’. Mensen die zich laten leiden door de Geest zijn vol liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Focus er tijdens de les op dat daar groei tijd voor nodig is.

Tijdlijn

Paulus werd apostel na de dood en opstanding van Jezus. Hij preekte van zijn bekering tot ongeveer 60 na Christus.

Aanwijzingen voor de leesles:

  • Extra werkblad – Voor de leesles is een extra werkblad beschikbaar met de verteltekst.
  • Lezen – Lees de bijbeltekst voor of lees de tekst samen.
  • Markeren  – Laat de leerlingen delen van de tekst markeren of kleuren volgens de legenda.
  • Bespreken – Welke belofte staat er in deze tekst over mensen die zich laten leiden door de Geest? Wat verandert daardoor?

Welke vrucht vind je lekker?
Hoe ontstaat die vrucht?

Wijs de kinderen erop dat een vrucht ontkiemt, groeit en rijpt. Het is niet van de ene op de andere dag een volgroeide vrucht.

Bedenk een compliment voor degene die naast je zit, waarbij je één van de woorden uit Galaten 5:22 gebruikt.Welk compliment geef jij?

Welke eigenschap herkennen en waarderen de kinderen bij elkaar? Als de kinderen gewend zijn om complimenten te geven, kunt u de leerlingen nog meer uitdagen: Geef een compliment aan iemand uit je klas met één van de woorden uit Galaten 5:22 waarin hij/zij de laatste tijd is gegroeid.