Groep 1

Onderwerpen en thema's

Kleuters genieten van verhalen. De opzet van Levend Water voor groep 1 is dan ook, dat er zoveel mogelijk verteld kan worden. De bekende verhalen uit het eerste gedeelte van het Oude Testament komen aan de orde, te beginnen bij het scheppingsverhaal. In de eerste 19 hoofdstukken komen de verhalen tot en met Ruth aan de orde. In de volgende 10 hoofdstukken staan de eenvoudige verhalen over Jezus. Deze hoofdstukken worden gevolgd door verhalen over de christelijke feestdagen.

De vijf afsluitende hoofdstukken horen bij de schoolthema's over de kerk, de tien geboden, zending en het gebed. Thema's die zich uitermate goed lenen om schoolbreed door het jaar te plannen. In dit eerste deel komen de thema's aan de orde door Bijbelverhalen te vertellen van waaruit goed kan worden aangesloten bij het thema.

Knieboek

In groep 1 kan, naast het Levend Water Digibord, ook gebruik gemaakt worden van het knieboek: elk hoofdstuk is een grote plaat op A3-formaat. Deze kan bij de vertelling aan de orde komen, maar ook op een ander moment (een vierde dag) aan de orde komen. Door middel van vragen kan de leerkracht zo de drie vertellingen evalueren. Met behulp van de plaat kan de leerkracht ook doorpraten over de betekenis van een verhaal en lijnen trekken naar het leven van vandaag. Het platenboek kan ook in de groep worden gezet, zodat de kinderen er ook zelf nog eens rustig naar kunnen kijken.

 

 

Te lezen Bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen Bijbelgedeelten per hoofdstuk