Groep 2

Onderwerpen en thema's

In de eerste 17 hoofdstukken komen de verhalen over Samuel, de koningen van Israel, maar ook over de ballingschap in Babel aan de orde.
In hoofdstuk 18 tot en met 29 komen verhalen over Jezus aan de orde. Daarna volgen de verhalen uit het bijbelboek Handelingen; over de discipelen en de apostelen.

Deel 2 heeft, net als alle andere delen van Levend Water, hoofdstukken over Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Ook in deel 2 zijn er vijf afsluitende hoofdstukken die horen bij de schoolthema's over de kerk, de tien geboden, zending en het gebed. Thema's die zich uitermate goed lenen om schoolbreed door het jaar te plannen. In dit deel van Levend Water komende thema's aan  de orde door Bijbelverhalen te vertellen van waaruit goed kan worden aangesloten bij het thema.

Knieboek  

Ook in groep 2 wordt, naast het Levend Water Digibord, gewerkt met een knieboek: een groot platenboek op A3 formaat. Elke week is er een nieuwe plaat die hoort bij een vertelling uit die week. Deze kan bij de vertelling worden gebruikt, maar ook op een ander moment (een vierde dag) aan de orde komen. Door middel van vragen kan de leerkracht zo de drie vertellingen evalueren. Met behulp van de plaat kan de leerkracht ook doorpraten over de betekenis van een verhaal en lijnen trekken naar het leven van vandag. Het platenboek kan ook op een handige manier in de groep worden neergezet, zodat de kinderen er ook zelf nog eens rustig naar kunnen kijken.

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk