Groep 3

 

Onderwerpen en thema's

In groep 3 staat het eerste deel van het schooljaar in het teken van het Oude Testament. De start ligt bij de schepping van hemel en aarde en via Noach en de zondvloed reizen de leerlingen met Abram mee naar het beloofde land. Egypte, de woestijnreis en de tijd van de rechters komen uitgebreid aan de orde. Vanaf les 25 starten de vertellingen over het leven van Jezus. Het werk van de Heiland, zijn genezingen en de prachtige gelijkenissen staan daarin centraal. 

 

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er vertellingen rondom de christelijke feestdagen. Geboorte, lijden, sterven en opstanding van Jezus komen uitgebreid aan de orde. De vijf schoolthema’s sluiten ook dit deel af. De thema’s worden concreet gemaakt aan de hand van verschillende vertellingen en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De schoolthema’s sluiten aan bij de lessen van de midden- en bovenbouw.

 

Knieboek en werkboek 

In groep 3 wordt, naast het Levend Water Digibord,  gewerkt met een knieboek: een groot platenboek op A3 formaat. Elke week is er een nieuwe plaat die hoort bij een vertelling uit die week. Bij elke plaat leren de kinderen ook een woord. Daarnaast zijn er steeds kleine plaatjes ter verduidelijking. Het geheel wordt klassikaal besproken. Ook heeft de leerkracht vragen ter beschikking om over de vertellingen in gesprek te gaan.

Er is een werkboek voor de leerlingen beschikbaar met eenvoudige opdrachten. Ze leren de woorden te herkennen die elke week centraal staan. Ook keren sommige platen terug in het werkboek.

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk