Groep 4

Onderwerpen en thema's

In groep 4 staat het eerste deel van het schooljaar in het teken van het Oude Testament. Het begint met de vertelling van God die spreekt tot Samuël. De hoofdstukken gaan over Samuël, de koningen, de profeten, Daniël en Ester. Het eindigt met Ezra en Nehemia die terugkeren uit ballingschap en de tempel en Jeruzalem weer opbouwen. 

 

In het tweede deel gaan de lessen over het Nieuwe Testament. De vertellingen gaan over het leven en handelen van de apostelen. Het zal gaan over de getuigenis van Petrus en Filippus. Ook komen de belevenissen van Paulus aan de orde.  

  

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er vertellingen rondom de christelijke feestdagen en vijf schoolthema’s. De thema’s worden concreet gemaakt en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De vele foto’s nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. De schoolthema’s sluiten aan bij de lessen van de midden- en bovenbouw. 

 

Bestand

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk