Groep 5

Onderwerpen en thema's

In groep 5 staan de eerste negentien weken van het schooljaar in het teken van het begin van de bijbel. Deze periode begint met bijbelvertellingen over de schepping en eindigt met de intocht van het volk in het beloofde land.

 

In het tweede deel van het schooljaar gaan de lessen over het Nieuwe Testament. De vertellingen gaan over het leven van Jezus op aarde en de wonderen die Hij laat zien aan de discipelen en aan de mensen die Hem volgen.

 

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er ook groeps- en schoolthema’s.

Eén van de groepsthema’s in groep 5 gaat over de betekenis van de doop. Bij een ander thema leren de kinderen dat er in de bijbel verhalen over vriendschap staan. Daarnaast ontdekken ze de wonderen uit de natuur en ieder mens een wonder is van God!

 

Bij de schoolthema’s wordt er ingegaan op de dingen die er gebeuren tijdens een kerkdienst. Ze leren wat de tien geboden voor hen zelf betekenen. Ze zien hoe je heel eenvoudig aan anderen kunt vertellen wie God is. Ook de thema’s bidden en danken komen in deze groep aan de orde.

 

 

 

 

 

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk