Groep 6

Onderwerpen en thema's

Het lesboek van groep 6 begint met de bijbelvertellingen van de laatste rechter Samuel. Vervolgens komen de koningen uit het twee- en tienstammenrijk aan de orde. De laatste lessen over het Oude Testament gaan over Ezra en Nehemia. Er wordt afgesloten met een les over Esther. 

 

In de vertellingen van het Nieuwe Testament staan wonderen en gelijkenissen centraal. De kinderen ontdekken de Koninklijke geheimen! 

 

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er ook groeps- en schoolthema’s. In de groepsthema’s ontdekken de kinderen wat het verbond tussen Abraham en God voor hen zelf betekent. Er is een les over engelen en een les over het nieuwe Jeruzalem!  

 

In de schoolthema’s ontdekken de kinderen wat er allemaal gebeurt in een kerk, ze ontdekken op een eigentijdse manier de tien geboden. Ook leren ze wat evangeliseren is en hoe ze dat zelf kunnen doen. Tot slot zijn er twee lessen over bidden en danken waarbij de kinderen merken dat ze door gebed veel voor anderen kunnen betekenen. 

 

 

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk