Groep 7

Onderwerpen en thema's

In groep 7 gaan de bijbelvertellingen van het Oude Testament over de rechters, Ruth en de profeten.  

In de vertellingen van het Nieuwe Testament gaat het over de gebeurtenissen na het Pinksterfeest. De handelingen van de apostelen worden verteld en besproken. Er is veel aandacht voor de reizen van Paulus.

 

Het kerstevangelie wordt in groep 7 verteld vanuit de schrijver en arts Lucas. Tijdens het Paasfeest kijken de kinderen met andere ogen naar het verhaal: de gebeurtenissen worden beschreven vanuit de vrouwen.  

 

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er ook groeps- en schoolthema’s.

Bij de groepsthema’s komen moeilijke thema’s aan de orde zoals de drie-eenheid, verzoening, majesteit van God, rentmeesterschap, bekering en gaven van de Geest. 

Bij de schoolthema’s staan kerk, evangeliseren, tien geboden, bidden en danken centraal.

 

 

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk