Het ontstaan van de methode

Op initiatief van een werkgroep uit het gereformeerde onderwijs is in 2003 gestart met het maken van een methode voor Bijbelonderwijs voor het basisonderwijs. De delen voor groep 7 en 8 zijn als eerste geschreven, als laatste volgden de knieboeken voor groep 1, 2 en 3. In 2014 is een herziening van de methode ingezet om beter aan te sluiten bij inmiddels brede christelijke doelgroep van de methode en veranderingen in het christelijk denken in het algemeen.